Zpět

O fakultě

Studijní programy


 
Obor
Délka studia
Typ studia
Forma studia
 
Nehodnoceno
Analytical Chemistry
4 roky
Prezenční
Doktorské
 
Nehodnoceno
Analytical Chemistry
4 roky
Kombinované
Doktorské
 
Nehodnoceno
Analytická chemie
2 roky
Prezenční
Navazující magisterské
 
Nehodnoceno
Analytická chemie
4 roky
Kombinované
Doktorské
 
Nehodnoceno
Analytická chemie
4 roky
Prezenční
Doktorské
 
Nehodnoceno
Animal Physiology
4 roky
Prezenční
Doktorské
 
Nehodnoceno
Animal Physiology
4 roky
Kombinované
Doktorské
 
Nehodnoceno
Anorganická chemie
4 roky
Prezenční
Doktorské
 
Nehodnoceno
Anorganická chemie
2 roky
Prezenční
Navazující magisterské
 
Nehodnoceno
Anorganická chemie
4 roky
Kombinované
Doktorské
 
Nehodnoceno
Anthropology and Human Genetics
4 roky
Kombinované
Doktorské
 
Nehodnoceno
Anthropology and Human Genetics
4 roky
Prezenční
Doktorské
 
Nehodnoceno
Antropologie a genetika člověka
4 roky
Prezenční
Doktorské
 
Nehodnoceno
Antropologie a genetika člověka
2 roky
Prezenční
Navazující magisterské
 
Nehodnoceno
Antropologie a genetika člověka
4 roky
Kombinované
Doktorské
 
Nehodnoceno
Aplikovaná geografie se specializací Fyzická geografie a geoinformatika
3 roky
Prezenční
Bakalářské
 
Nehodnoceno
Aplikovaná geografie se specializací Sociální geografie a geoinformatika
3 roky
Prezenční
Bakalářské
 
Nehodnoceno
Aplikovaná geologie
2 roky
Prezenční
Navazující magisterské
 
Nehodnoceno
Aplikovaná geologie
4 roky
Kombinované
Doktorské
 
Nehodnoceno
Aplikovaná geologie
4 roky
Prezenční
Doktorské
 
Nehodnoceno
Applied Geology
4 roky
Prezenční
Doktorské
 
Nehodnoceno
Applied Geology
4 roky
Kombinované
Doktorské
 
Nehodnoceno
Biochemie
3 roky
Prezenční
Bakalářské
 
Nehodnoceno
Biochemie
2 roky
Prezenční
Navazující magisterské
 
Nehodnoceno
Biochemie
4 roky
Kombinované
Doktorské
 
Nehodnoceno
Biochemie
4 roky
Prezenční
Doktorské
 
Nehodnoceno
Biochemistry
4 roky
Prezenční
Doktorské
 
Nehodnoceno
Biochemistry
4 roky
Kombinované
Doktorské
 
Nehodnoceno
Bioinformatika
3 roky
Prezenční
Bakalářské
 
Nehodnoceno
Bioinformatika
2 roky
Prezenční
Navazující magisterské
 
Nehodnoceno
Biologie
3 roky
Prezenční
Bakalářské
 
Nehodnoceno
Biologie se zaměřením na vzdělávání
3 roky
Prezenční
Bakalářské
 
Nehodnoceno
Biologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Chemie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium)
3 roky
Prezenční
Bakalářské
 
Nehodnoceno
Biologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Fyzika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium)
3 roky
Prezenční
Bakalářské
 
Nehodnoceno
Biologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Geografie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium)
3 roky
Prezenční
Bakalářské
 
Nehodnoceno
Biologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Geologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium)
3 roky
Prezenční
Bakalářské
 
Nehodnoceno
Botanika
4 roky
Kombinované
Doktorské
 
Nehodnoceno
Botanika
4 roky
Prezenční
Doktorské
 
Nehodnoceno
Botanika
2 roky
Prezenční
Navazující magisterské
 
Nehodnoceno
Botanika
4 roky
Prezenční
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Botanika
4 roky
Kombinované
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Botany
4 roky
Kombinované
Doktorské
 
Nehodnoceno
Botany
2 roky
Prezenční
Navazující magisterské
 
Nehodnoceno
Botany
4 roky
Prezenční
Doktorské
 
Nehodnoceno
Botany
4 roky
Prezenční
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Botany
4 roky
Kombinované
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Buněčná biologie
2 roky
Prezenční
Navazující magisterské
 
Nehodnoceno
Chemie
3 roky
Prezenční
Bakalářské
 
Nehodnoceno
Chemie a fyzika materiálů
3 roky
Prezenční
Bakalářské
 
Nehodnoceno
Chemie a fyzika materiálů
2 roky
Prezenční
Navazující magisterské
 
Nehodnoceno
Chemie se zaměřením na vzdělávání
3 roky
Prezenční
Bakalářské
 
Nehodnoceno
Chemie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Biologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium)
3 roky
Prezenční
Bakalářské
 
Nehodnoceno
Chemie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Fyzika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium)
3 roky
Prezenční
Bakalářské
 
Nehodnoceno
Demografie
4 roky
Kombinované
Doktorské
 
Nehodnoceno
Demografie
2 roky
Kombinované
Navazující magisterské
 
Nehodnoceno
Demografie
4 roky
Prezenční
Doktorské
 
Nehodnoceno
Demografie
2 roky
Prezenční
Navazující magisterské
 
Nehodnoceno
Demografie se specializací Demografie s historií
3 roky
Prezenční
Bakalářské
 
Nehodnoceno
Demografie se specializací Demografie se sociální geografií
3 roky
Prezenční
Bakalářské
 
Nehodnoceno
Demografie se specializací Demografie se sociologií
3 roky
Prezenční
Bakalářské
 
Nehodnoceno
Demography
4 roky
Prezenční
Doktorské
 
Nehodnoceno
Demography
2 roky
Kombinované
Navazující magisterské
 
Nehodnoceno
Demography
4 roky
Kombinované
Doktorské
 
Nehodnoceno
Developmental and Cell Biology
4 roky
Kombinované
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Developmental and Cell Biology
4 roky
Prezenční
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Developmental and Cell Biology
4 roky
Prezenční
Doktorské
 
Nehodnoceno
Developmental and Cell Biology
4 roky
Kombinované
Doktorské
 
Nehodnoceno
Didactics of Chemistry
4 roky
Prezenční
Doktorské
 
Nehodnoceno
Didactics of Chemistry
4 roky
Kombinované
Doktorské
 
Nehodnoceno
Didactics of Geography
4 roky
Kombinované
Doktorské
 
Nehodnoceno
Didactics of Geography
4 roky
Prezenční
Doktorské
 
Nehodnoceno
Didaktika chemie
4 roky
Prezenční
Doktorské
 
Nehodnoceno
Didaktika chemie
4 roky
Kombinované
Doktorské
 
Nehodnoceno
Didaktika geografie
4 roky
Kombinované
Doktorské
 
Nehodnoceno
Didaktika geografie
4 roky
Prezenční
Doktorské
 
Nehodnoceno
Ecology
4 roky
Kombinované
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Ecology
2 roky
Prezenční
Navazující magisterské
 
Nehodnoceno
Ecology
4 roky
Prezenční
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Ecology
4 roky
Prezenční
Doktorské
 
Nehodnoceno
Ecology
4 roky
Kombinované
Doktorské
 
Nehodnoceno
Ekologická a evoluční biologie
3 roky
Prezenční
Bakalářské
 
Nehodnoceno
Ekologie
4 roky
Kombinované
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Ekologie
4 roky
Prezenční
Doktorské
 
Nehodnoceno
Ekologie
4 roky
Prezenční
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Ekologie
4 roky
Kombinované
Doktorské
 
Nehodnoceno
Ekologie
2 roky
Prezenční
Navazující magisterské
 
Nehodnoceno
Environmental Science
4 roky
Kombinované
Doktorské
 
Nehodnoceno
Environmental Science
4 roky
Prezenční
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Environmental Science
4 roky
Prezenční
Doktorské
 
Nehodnoceno
Environmental Science
4 roky
Kombinované
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Environmentální vědy
4 roky
Kombinované
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Environmentální vědy
4 roky
Prezenční
Doktorské
 
Nehodnoceno
Environmentální vědy
4 roky
Prezenční
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Environmentální vědy
4 roky
Kombinované
Doktorské
 
Nehodnoceno
Evoluční biologie
2 roky
Prezenční
Navazující magisterské
 
Nehodnoceno
Experimental Plant Biology
4 roky
Kombinované
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Experimental Plant Biology
4 roky
Prezenční
Doktorské
 
Nehodnoceno
Experimental Plant Biology
4 roky
Prezenční
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Experimental Plant Biology
4 roky
Kombinované
Doktorské
 
Nehodnoceno
Experimentální biologie rostlin
4 roky
Kombinované
Doktorské
 
Nehodnoceno
Experimentální biologie rostlin
4 roky
Prezenční
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Experimentální biologie rostlin
2 roky
Prezenční
Navazující magisterské
 
Nehodnoceno
Experimentální biologie rostlin
4 roky
Prezenční
Doktorské
 
Nehodnoceno
Experimentální biologie rostlin
4 roky
Kombinované
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Filozofie a dějiny přírodních věd
4 roky
Kombinované
Doktorské
 
Nehodnoceno
Filozofie a dějiny přírodních věd
4 roky
Prezenční
Doktorské
 
Nehodnoceno
Fyzická geografie a geoekologie
4 roky
Prezenční
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Fyzická geografie a geoekologie
2 roky
Prezenční
Navazující magisterské
 
Nehodnoceno
Fyzická geografie a geoekologie
4 roky
Kombinované
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Fyzická geografie a geoekologie
4 roky
Kombinované
Doktorské
 
Nehodnoceno
Fyzická geografie a geoekologie
4 roky
Prezenční
Doktorské
 
Nehodnoceno
Fyzikální chemie
4 roky
Kombinované
Doktorské
 
Nehodnoceno
Fyzikální chemie
4 roky
Kombinované
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Fyzikální chemie
4 roky
Prezenční
Doktorské
 
Nehodnoceno
Fyzikální chemie
4 roky
Prezenční
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Fyzikální chemie
2 roky
Prezenční
Navazující magisterské
 
Nehodnoceno
Fyziologie živočichů
4 roky
Kombinované
Doktorské
 
Nehodnoceno
Fyziologie živočichů
2 roky
Prezenční
Navazující magisterské
 
Nehodnoceno
Fyziologie živočichů
4 roky
Prezenční
Doktorské
 
Nehodnoceno
General Geography
4 roky
Kombinované
Doktorské
 
Nehodnoceno
General Geography
4 roky
Prezenční
Doktorské
 
Nehodnoceno
Genetika, molekulární biologie a virologie
2 roky
Prezenční
Navazující magisterské
 
Nehodnoceno
Geobiologie
2 roky
Prezenční
Navazující magisterské
 
Nehodnoceno
Geografie a kartografie
3 roky
Prezenční
Bakalářské
 
Nehodnoceno
Geografie se zaměřením na vzdělávání
3 roky
Prezenční
Bakalářské
 
Nehodnoceno
Geografie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Biologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium)
3 roky
Prezenční
Bakalářské
 
Nehodnoceno
Geografie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Dějepis se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium)
3 roky
Prezenční
Bakalářské
 
Nehodnoceno
Geoinformatics, Cartography and Remote Sensing
4 roky
Kombinované
Doktorské
 
Nehodnoceno
Geoinformatics, Cartography and Remote Sensing
4 roky
Kombinované
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Geoinformatics, Cartography and Remote Sensing
4 roky
Prezenční
Doktorské
 
Nehodnoceno
Geoinformatics, Cartography and Remote Sensing
4 roky
Prezenční
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Geoinformatika, kartografie a dálkový průzkum Země
4 roky
Kombinované
Doktorské
 
Nehodnoceno
Geoinformatika, kartografie a dálkový průzkum Země
4 roky
Kombinované
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Geoinformatika, kartografie a dálkový průzkum Země
4 roky
Prezenční
Doktorské
 
Nehodnoceno
Geoinformatika, kartografie a dálkový průzkum Země
2 roky
Prezenční
Navazující magisterské
 
Nehodnoceno
Geoinformatika, kartografie a dálkový průzkum Země
4 roky
Prezenční
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Geologie
3 roky
Prezenční
Bakalářské
 
Nehodnoceno
Geologie
4 roky
Kombinované
Doktorské
 
Nehodnoceno
Geologie
2 roky
Prezenční
Navazující magisterské
 
Nehodnoceno
Geologie
4 roky
Prezenční
Doktorské
 
Nehodnoceno
Geologie se specializací Geoarcheologie
3 roky
Prezenční
Bakalářské
 
Nehodnoceno
Geologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Biologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium)
3 roky
Prezenční
Bakalářské
 
Nehodnoceno
Geology
4 roky
Kombinované
Doktorské
 
Nehodnoceno
Geology
4 roky
Prezenční
Doktorské
 
Nehodnoceno
Geotechnologie
3 roky
Prezenční
Bakalářské
 
Nehodnoceno
Globální migrační a rozvojová studia
2 roky
Prezenční
Navazující magisterské
 
Nehodnoceno
Hospodaření s přírodními zdroji
3 roky
Prezenční
Bakalářské
 
Nehodnoceno
Hydrologie a hydrogeologie
2 roky
Prezenční
Navazující magisterské
 
Nehodnoceno
Hydrologie a hydrogeologie
3 roky
Prezenční
Bakalářské
 
Nehodnoceno
Immunology
4 roky
Kombinované
Doktorské
 
Nehodnoceno
Immunology
2 roky
Prezenční
Navazující magisterské
 
Nehodnoceno
Immunology
4 roky
Prezenční
Doktorské
 
Nehodnoceno
Imunologie
4 roky
Kombinované
Doktorské
 
Nehodnoceno
Imunologie
4 roky
Prezenční
Doktorské
 
Nehodnoceno
Imunologie
2 roky
Prezenční
Navazující magisterské
 
Nehodnoceno
Inorganic Chemistry
4 roky
Kombinované
Doktorské
 
Nehodnoceno
Inorganic Chemistry
4 roky
Prezenční
Doktorské
 
3.80
Klinická a toxikologická analýza
2 roky
Prezenční
Navazující magisterské
Nehodnoceno
Klinická a toxikologická analýza
3 roky
Prezenční
Bakalářské
 
Nehodnoceno
Krajina a společnost
2 roky
Prezenční
Navazující magisterské
 
Nehodnoceno
Macromolecular Chemistry
4 roky
Prezenční
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Macromolecular Chemistry
4 roky
Prezenční
Doktorské
 
Nehodnoceno
Macromolecular Chemistry
4 roky
Kombinované
Doktorské
 
Nehodnoceno
Macromolecular Chemistry
4 roky
Kombinované
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Makromolekulární chemie
4 roky
Prezenční
Doktorské
 
Nehodnoceno
Makromolekulární chemie
4 roky
Prezenční
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Makromolekulární chemie
2 roky
Prezenční
Navazující magisterské
 
Nehodnoceno
Makromolekulární chemie
4 roky
Kombinované
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Makromolekulární chemie
4 roky
Kombinované
Doktorské
 
Nehodnoceno
Medicinální chemie
3 roky
Prezenční
Bakalářské
 
Nehodnoceno
Medicinální chemie
2 roky
Prezenční
Navazující magisterské
 
Nehodnoceno
Microbiology
4 roky
Kombinované
Doktorské
 
Nehodnoceno
Microbiology
4 roky
Prezenční
Doktorské
 
Nehodnoceno
Mikrobiologie
2 roky
Prezenční
Navazující magisterské
 
Nehodnoceno
Mikrobiologie
4 roky
Kombinované
Doktorské
 
Nehodnoceno
Mikrobiologie
4 roky
Prezenční
Doktorské
 
Nehodnoceno
Modelling of Chemical Properties on Nano- and Biostructures
4 roky
Kombinované
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Modelling of Chemical Properties on Nano- and Biostructures
4 roky
Kombinované
Doktorské
 
Nehodnoceno
Modelling of Chemical Properties on Nano- and Biostructures
4 roky
Prezenční
Doktorské
 
Nehodnoceno
Modelling of Chemical Properties on Nano- and Biostructures
4 roky
Prezenční
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Modelování chemických vlastností nano- a biostruktur
4 roky
Kombinované
Doktorské
 
Nehodnoceno
Modelování chemických vlastností nano- a biostruktur
4 roky
Kombinované
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Modelování chemických vlastností nano- a biostruktur
4 roky
Prezenční
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Modelování chemických vlastností nano- a biostruktur
4 roky
Prezenční
Doktorské
 
Nehodnoceno
Molecular and Cellular Biology, Genetics and Virology
4 roky
Kombinované
Doktorské
 
Nehodnoceno
Molecular and Cellular Biology, Genetics and Virology
4 roky
Kombinované
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Molecular and Cellular Biology, Genetics and Virology
4 roky
Prezenční
Doktorské
 
Nehodnoceno
Molecular and Cellular Biology, Genetics and Virology
4 roky
Prezenční
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
4 roky
Kombinované
Doktorské
 
Nehodnoceno
Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
4 roky
Kombinované
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
4 roky
Prezenční
Doktorské
 
Nehodnoceno
Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
4 roky
Prezenční
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Molekulární biologie a biochemie organismů
3 roky
Prezenční
Bakalářské
 
Nehodnoceno
Obecná geografie
4 roky
Kombinované
Doktorské
 
Nehodnoceno
Obecná geografie
4 roky
Prezenční
Doktorské
 
Nehodnoceno
Ochrana životního prostředí
2 roky
Prezenční
Navazující magisterské
 
Nehodnoceno
Ochrana životního prostředí
3 roky
Prezenční
Bakalářské
 
Nehodnoceno
Organic Chemistry
4 roky
Prezenční
Doktorské
 
Nehodnoceno
Organic Chemistry
4 roky
Prezenční
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Organic Chemistry
4 roky
Kombinované
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Organic Chemistry
4 roky
Kombinované
Doktorské
 
Nehodnoceno
Organická chemie
4 roky
Prezenční
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Organická chemie
4 roky
Prezenční
Doktorské
 
Nehodnoceno
Organická chemie
4 roky
Kombinované
Doktorské
 
Nehodnoceno
Organická chemie
2 roky
Prezenční
Navazující magisterské
 
Nehodnoceno
Organická chemie
4 roky
Kombinované
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Parasitology
4 roky
Prezenční
Doktorské
 
Nehodnoceno
Parasitology
4 roky
Prezenční
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Parasitology
4 roky
Kombinované
Doktorské
 
Nehodnoceno
Parasitology
4 roky
Kombinované
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Parasitology and Infection Biology
3 roky
Prezenční
Navazující magisterské
 
Nehodnoceno
Parazitologie
4 roky
Prezenční
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Parazitologie
4 roky
Kombinované
Doktorské
 
Nehodnoceno
Parazitologie
2 roky
Prezenční
Navazující magisterské
 
Nehodnoceno
Parazitologie
4 roky
Kombinované
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Parazitologie
4 roky
Prezenční
Doktorské
 
Nehodnoceno
Philosophy and History of Science
4 roky
Prezenční
Doktorské
 
Nehodnoceno
Philosophy and History of Science
4 roky
Kombinované
Doktorské
 
Nehodnoceno
Physical Chemistry
4 roky
Kombinované
Doktorské
 
Nehodnoceno
Physical Chemistry
4 roky
Prezenční
Doktorské
 
Nehodnoceno
Physical Chemistry
4 roky
Prezenční
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Physical Chemistry
4 roky
Kombinované
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Physical Geography and Geoecology
4 roky
Kombinované
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Physical Geography and Geoecology
4 roky
Prezenční
Doktorské
 
Nehodnoceno
Physical Geography and Geoecology
4 roky
Prezenční
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Physical Geography and Geoecology
4 roky
Kombinované
Doktorské
 
Nehodnoceno
Politická a regionální geografie
2 roky
Prezenční
Navazující magisterské
 
Nehodnoceno
Praktická geobiologie
3 roky
Prezenční
Bakalářské
 
Nehodnoceno
Protistologie
2 roky
Prezenční
Navazující magisterské
 
Nehodnoceno
Regional and Political Geography
4 roky
Kombinované
Doktorské
 
Nehodnoceno
Regional and Political Geography
4 roky
Prezenční
Doktorské
 
Nehodnoceno
Regionální a politická geografie
4 roky
Prezenční
Doktorské
 
Nehodnoceno
Regionální a politická geografie
4 roky
Kombinované
Doktorské
 
Nehodnoceno
Reprodukční a vývojová biologie
2 roky
Prezenční
Navazující magisterské
 
Nehodnoceno
Social Geography and Regional Development
4 roky
Kombinované
Doktorské
 
Nehodnoceno
Social Geography and Regional Development
4 roky
Prezenční
Doktorské
 
Nehodnoceno
Sociální epidemiologie
2 roky
Prezenční
Navazující magisterské
 
Nehodnoceno
Sociální geografie a regionální rozvoj
4 roky
Prezenční
Doktorské
 
Nehodnoceno
Sociální geografie a regionální rozvoj
2 roky
Prezenční
Navazující magisterské
 
Nehodnoceno
Sociální geografie a regionální rozvoj
4 roky
Kombinované
Doktorské
 
Nehodnoceno
Sociální geografie a regionální rozvoj
2 roky
Kombinované
Navazující magisterské
 
Nehodnoceno
Teoretická a evoluční biologie
4 roky
Kombinované
Doktorské
 
Nehodnoceno
Teoretická a evoluční biologie
4 roky
Prezenční
Doktorské
 
Nehodnoceno
Teoretická a evoluční biologie
2 roky
Prezenční
Navazující magisterské
 
Nehodnoceno
Theoretical and Evolutionary Biology
4 roky
Prezenční
Doktorské
 
Nehodnoceno
Theoretical and Evolutionary Biology
4 roky
Kombinované
Doktorské
 
Nehodnoceno
Učitelství biologie pro střední školy
2 roky
Prezenční
Navazující magisterské
 
Nehodnoceno
Učitelství biologie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství geografie pro střední školy (dvouoborové studium)
2 roky
Prezenční
Navazující magisterské
 
Nehodnoceno
Učitelství biologie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství geologie pro střední školy (dvouoborové studium)
2 roky
Prezenční
Navazující magisterské
 
Nehodnoceno
Učitelství biologie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství matematiky pro střední školy (dvouoborové studium)
2 roky
Prezenční
Navazující magisterské
 
Nehodnoceno
Učitelství chemie pro střední školy
2 roky
Prezenční
Navazující magisterské
 
Nehodnoceno
Učitelství chemie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství biologie pro střední školy (dvouoborové studium)
2 roky
Prezenční
Navazující magisterské
 
Nehodnoceno
Učitelství chemie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství fyziky pro střední školy (dvouoborové studium)
2 roky
Prezenční
Navazující magisterské
 
Nehodnoceno
Učitelství chemie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství geologie pro střední školy (dvouoborové studium)
2 roky
Prezenční
Navazující magisterské
 
Nehodnoceno
Učitelství chemie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství matematiky pro střední školy (dvouoborové studium)
2 roky
Prezenční
Navazující magisterské
 
Nehodnoceno
Učitelství geografie pro střední školy
2 roky
Prezenční
Navazující magisterské
 
Nehodnoceno
Učitelství geografie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství biologie pro střední školy (dvouoborové studium)
2 roky
Prezenční
Navazující magisterské
 
Nehodnoceno
Učitelství geografie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství dějepisu pro 2. stupeň základní školy a střední školy (dvouoborové studium)
2 roky
Prezenční
Navazující magisterské
 
Nehodnoceno
Učitelství geografie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství matematiky pro střední školy (dvouoborové studium)
2 roky
Prezenční
Navazující magisterské
 
Nehodnoceno
Učitelství geografie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství tělesné výchovy pro střední školy (dvouoborové studium)
2 roky
Prezenční
Navazující magisterské
 
Nehodnoceno
Učitelství geologie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství biologie pro střední školy (dvouoborové studium)
2 roky
Prezenční
Navazující magisterské
 
Nehodnoceno
Učitelství geologie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství tělesné výchovy pro střední školy (dvouoborové studium)
2 roky
Prezenční
Navazující magisterské
 
Nehodnoceno
Vědy o Zemi
3 roky
Prezenční
Bakalářské
 
Nehodnoceno
Vývojová a buněčná biologie
4 roky
Kombinované
Doktorské
 
Nehodnoceno
Vývojová a buněčná biologie
4 roky
Prezenční
Doktorské
 
Nehodnoceno
Vývojová a buněčná biologie
4 roky
Prezenční
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Vývojová a buněčná biologie
4 roky
Kombinované
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Zoologie
4 roky
Kombinované
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Zoologie
4 roky
Prezenční
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Zoologie
2 roky
Prezenční
Navazující magisterské
 
Nehodnoceno
Zoologie
4 roky
Prezenční
Doktorské
 
Nehodnoceno
Zoologie
4 roky
Kombinované
Doktorské
 
Nehodnoceno
Zoology
4 roky
Prezenční
Doktorské
 
Nehodnoceno
Zoology
4 roky
Prezenční
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Zoology
4 roky
Kombinované
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Zoology
4 roky
Kombinované
Doktorské
 

Kontakt

Adresa Albertov 2038/6, Nové Město, 128 00 Praha 2
Telefon +420 221 951 155
E-mail prihlaska@natur.cuni.cz
Web školy

3.80 - 1 hodnocení Ohodnotit školu

Obsah studia
4.00
Profesoři
5.00
Přednášky / semináře
4.00
Vybavení
3.00
Organizace
3.00
Hynek Přírodovědecká fakulta absolvent, Rok ukončení studia: 2018
3.80

Zkušenost absolventa

Tento obor jsem vystudoval společně s jeho bakalářským "předstupněm". Dle mého názoru představuje zajímavou kombinaci analytické chemie, biochemie a biologie se zaměřením na následné uplatnění v jakýchkoli odvětvích analytické chemie. Největší výhodu, ale zároveň i nevýhodu, vidím v malém důrazu na výuku "základních" stránek chemie, jako fyzikální, obecná a anorganická. Pro člověka, kterému matematika a technická stránka oboru není tak blízká, ale chemii se chce věnovat je tak tento obor ideální. Pro někoho, kdo po vystudování zamíří do analytické laboratoře pracovat na rutinních analýzách také. Pokud se ale chcete věnovat vědeckému výzkumu ať už v analytické nebo jiné chemii, za sebe bych doporučil jiný studijní program. Co se týče profesorů, tak jako všude jsou zde lepší a horší. Většinově jsem byl s vyučujícímu na fakultě velice spokojen. Profesoři jsou ochotní řešit problémy studentů a mají na ně čas. Vybavení by mohlo být lepší a mohl by se klást větší důraz na praktickou výuku. Moderní stránky analytické chemie, ale nebyly alespoň z teoretické stránky opomenuty. Tento obor bych znovu nestudoval, ale ne z důvodu nespokojenosti, ale z důvodu, že by se jiný obor více hodil k mému současnému zaměstnání. Obor bych doporučil.

Naše webové stránky používají cookies, které nám pomáhají zjistit, jak jsou naše stránky používány. Abychom cookies mohli používat, musíte nám to povolit. Kliknutím na tlačítko „OK, souhlasím“ udělujete tento souhlas.


Nastavení souborů cookies

Cookies jsou malé soubory, které webové stránky (i ty naše) ukládají ve Vašem webovém prohlížeči. Obsahy těchto souborů jsou vyměňovány mezi Vaším prohlížečem a našimi servery, případně se servery našich partnerů. Některé cookies potřebujeme, aby webová stránka mohla správně fungovat, některé potřebujeme k marketingové a statistické analytice. Zde si můžete nastavit, které cookies budeme moci používat.

Nezbytné cookies
Analytické cookies
Marketingové cookies