Zpět

O fakultě

Dnešní Matematicko-fyzikální fakulta vznikla roku 1952 vyčleněním z fakulty přírodovědecké. S postupujícím rozvojem věd a s rostoucími požadavky praxe rostl na jedné straně počet studentů matematiky a fyziky i počet zaměstnanců fakulty, na druhé straně docházelo k postupné diferenciaci a ke vzniku specializovaných kateder a vědeckých ústavů. Fakulta za dobu své existence vychovala řadu vědců a vysokoškolských i středoškolských učitelů.

Studijní programy


 
Obor
Délka studia
Typ studia
Forma studia
 
Nehodnoceno
Algebra, number theory, and mathematical logic
4 roky
Prezenční
Doktorské
 
Nehodnoceno
Algebra, number theory, and mathematical logic
4 roky
Kombinované
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Algebra, number theory, and mathematical logic
4 roky
Kombinované
Doktorské
 
Nehodnoceno
Algebra, number theory, and mathematical logic
4 roky
Prezenční
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Algebra, teorie čísel a matematická logika
4 roky
Prezenční
Doktorské
 
Nehodnoceno
Algebra, teorie čísel a matematická logika
4 roky
Kombinované
Doktorské
 
Nehodnoceno
Algebra, teorie čísel a matematická logika
4 roky
Kombinované
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Algebra, teorie čísel a matematická logika
4 roky
Prezenční
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Astronomie a astrofyzika
2 roky
Prezenční
Navazující magisterské
 
Nehodnoceno
Atmospheric physics, meteorology and climatology
4 roky
Prezenční
Doktorské
 
Nehodnoceno
Atmospheric physics, meteorology and climatology
4 roky
Prezenční
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Atmospheric physics, meteorology and climatology
4 roky
Kombinované
Doktorské
 
Nehodnoceno
Atmospheric physics, meteorology and climatology
4 roky
Kombinované
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Atmospheric Physics, Meteorology and Climatology
2 roky
Prezenční
Navazující magisterské
 
Nehodnoceno
Biofyzika a chemická fyzika
2 roky
Prezenční
Navazující magisterské
 
Nehodnoceno
Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika
4 roky
Prezenční
Doktorské
 
Nehodnoceno
Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika
4 roky
Prezenční
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika
4 roky
Kombinované
Doktorské
 
Nehodnoceno
Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika
4 roky
Kombinované
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Biophysics and Chemical Physics
2 roky
Prezenční
Navazující magisterské
 
Nehodnoceno
Biophysics, chemical and macromolecular physics
4 roky
Prezenční
Doktorské
 
Nehodnoceno
Biophysics, chemical and macromolecular physics
4 roky
Prezenční
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Biophysics, chemical and macromolecular physics
4 roky
Kombinované
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Biophysics, chemical and macromolecular physics
4 roky
Kombinované
Doktorské
 
Nehodnoceno
Částicová a jaderná fyzika
2 roky
Prezenční
Navazující magisterské
 
Nehodnoceno
Částicová a jaderná fyzika
4 roky
Prezenční
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Částicová a jaderná fyzika
4 roky
Prezenční
Doktorské
 
Nehodnoceno
Částicová a jaderná fyzika
4 roky
Kombinované
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Částicová a jaderná fyzika
4 roky
Kombinované
Doktorské
 
Nehodnoceno
Computational linguistics
4 roky
Prezenční
Doktorské
 
Nehodnoceno
Computational linguistics
4 roky
Prezenční
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Computational linguistics
4 roky
Kombinované
Doktorské
 
Nehodnoceno
Computational linguistics
4 roky
Kombinované
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Computational mathematics
4 roky
Prezenční
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Computational Mathematics
2 roky
Prezenční
Navazující magisterské
 
Nehodnoceno
Computational mathematics
4 roky
Prezenční
Doktorské
 
Nehodnoceno
Computational mathematics
4 roky
Kombinované
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Computational mathematics
4 roky
Kombinované
Doktorské
 
Nehodnoceno
Computer Science
3 roky
Prezenční
Bakalářské
 
Nehodnoceno
Computer Science - Artificial Intelligence
2 roky
Prezenční
Navazující magisterské
 
Nehodnoceno
Computer Science - Discrete Models and Algorithms
2 roky
Prezenční
Navazující magisterské
 
Nehodnoceno
Computer Science - Language Technologies and Computational Linguistics
2 roky
Prezenční
Navazující magisterské
 
Nehodnoceno
Computer Science - Software and Data Engineering
2 roky
Prezenční
Navazující magisterské
 
Nehodnoceno
Computer Science - Software Systems
4 roky
Prezenční
Doktorské
 
Nehodnoceno
Computer Science - Software Systems
4 roky
Prezenční
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Computer Science - Software Systems
4 roky
Kombinované
Doktorské
 
Nehodnoceno
Computer Science - Software Systems
4 roky
Kombinované
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Computer Science - Software Systems
2 roky
Prezenční
Navazující magisterské
 
Nehodnoceno
Computer Science - Theoretical Computer Science
2 roky
Prezenční
Navazující magisterské
 
Nehodnoceno
Computer Science - Theory of Computing, Discrete Models and Optimization
4 roky
Prezenční
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Computer Science - Theory of Computing, Discrete Models and Optimization
4 roky
Prezenční
Doktorské
 
Nehodnoceno
Computer Science - Theory of Computing, Discrete Models and Optimization
4 roky
Kombinované
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Computer Science - Theory of Computing, Discrete Models and Optimization
4 roky
Kombinované
Doktorské
 
Nehodnoceno
Computer Science - Visual computing and computer games
4 roky
Prezenční
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Computer Science - Visual computing and computer games
4 roky
Prezenční
Doktorské
 
Nehodnoceno
Computer Science - Visual computing and computer games
4 roky
Kombinované
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Computer Science - Visual computing and computer games
4 roky
Kombinované
Doktorské
 
Nehodnoceno
Computer Science - Visual Computing and Game Development
2 roky
Prezenční
Navazující magisterské
 
Nehodnoceno
Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky
4 roky
Prezenční
Doktorské
 
Nehodnoceno
Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky
4 roky
Prezenční
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky
4 roky
Kombinované
Doktorské
 
Nehodnoceno
Financial and Insurance Mathematics
2 roky
Prezenční
Navazující magisterské
 
Nehodnoceno
Finanční a pojistná matematika
2 roky
Prezenční
Navazující magisterské
 
Nehodnoceno
Finanční matematika
3 roky
Prezenční
Bakalářské
 
Nehodnoceno
Fyzika
3 roky
Prezenční
Bakalářské
 
Nehodnoceno
Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie
4 roky
Kombinované
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie
2 roky
Prezenční
Navazující magisterské
 
Nehodnoceno
Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie
4 roky
Prezenční
Doktorské
 
Nehodnoceno
Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie
4 roky
Prezenční
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie
4 roky
Kombinované
Doktorské
 
Nehodnoceno
Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum
4 roky
Kombinované
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum
4 roky
Prezenční
Doktorské
 
Nehodnoceno
Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum
4 roky
Prezenční
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum
4 roky
Kombinované
Doktorské
 
Nehodnoceno
Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů
2 roky
Prezenční
Navazující magisterské
 
Nehodnoceno
Fyzika nanostruktur a nanomateriálů
4 roky
Kombinované
Doktorské
 
Nehodnoceno
Fyzika nanostruktur a nanomateriálů
4 roky
Prezenční
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Fyzika nanostruktur a nanomateriálů
4 roky
Prezenční
Doktorské
 
Nehodnoceno
Fyzika nanostruktur a nanomateriálů
4 roky
Kombinované
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí
4 roky
Kombinované
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí
4 roky
Prezenční
Doktorské
 
Nehodnoceno
Fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí
4 roky
Prezenční
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí
4 roky
Kombinované
Doktorské
 
Nehodnoceno
Fyzika povrchů a plazmatu
2 roky
Prezenční
Navazující magisterské
 
Nehodnoceno
Fyzika povrchů a rozhraní
4 roky
Kombinované
Doktorské
 
Nehodnoceno
Fyzika povrchů a rozhraní
4 roky
Prezenční
Doktorské
 
Nehodnoceno
Fyzika povrchů a rozhraní
4 roky
Prezenční
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Fyzika povrchů a rozhraní
4 roky
Kombinované
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Fyzika se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium)
3 roky
Prezenční
Bakalářské
 
Nehodnoceno
Fyzika Země a planet
4 roky
Kombinované
Doktorské
 
Nehodnoceno
Fyzika Země a planet
4 roky
Prezenční
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Fyzika Země a planet
4 roky
Prezenční
Doktorské
 
Nehodnoceno
Fyzika Země a planet
4 roky
Kombinované
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
General Questions of Mathematics and Computer Science
4 roky
Kombinované
Doktorské
 
Nehodnoceno
General Questions of Mathematics and Computer Science
4 roky
Prezenční
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
General Questions of Mathematics and Computer Science
4 roky
Kombinované
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
General Questions of Mathematics and Computer Science
4 roky
Prezenční
Doktorské
 
Nehodnoceno
Geofyzika a fyzika planet
2 roky
Prezenční
Navazující magisterské
 
Nehodnoceno
Geometrie, topologie, a globální analýza
4 roky
Prezenční
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Geometrie, topologie, a globální analýza
4 roky
Prezenční
Doktorské
 
Nehodnoceno
Geometrie, topologie, a globální analýza
4 roky
Kombinované
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Geometrie, topologie, a globální analýza
4 roky
Kombinované
Doktorské
 
Nehodnoceno
Geometry, topology, and global analysis
4 roky
Prezenční
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Geometry, topology, and global analysis
4 roky
Prezenční
Doktorské
 
Nehodnoceno
Geometry, topology, and global analysis
4 roky
Kombinované
Doktorské
 
Nehodnoceno
Geometry, topology, and global analysis
4 roky
Kombinované
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Informatika
3 roky
Prezenční
Bakalářské
 
Nehodnoceno
Informatika - Diskrétní modely a algoritmy
2 roky
Prezenční
Navazující magisterské
 
Nehodnoceno
Informatika - Jazykové technologie a počítačová lingvistika
2 roky
Prezenční
Navazující magisterské
 
Nehodnoceno
Informatika - Softwarové a datové inženýrství
2 roky
Prezenční
Navazující magisterské
 
Nehodnoceno
Informatika - Softwarové systémy
4 roky
Prezenční
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Informatika - Softwarové systémy
4 roky
Prezenční
Doktorské
 
Nehodnoceno
Informatika - Softwarové systémy
4 roky
Kombinované
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Informatika - Softwarové systémy
4 roky
Kombinované
Doktorské
 
Nehodnoceno
Informatika - Softwarové systémy
2 roky
Prezenční
Navazující magisterské
 
Nehodnoceno
Informatika - Teoretická informatika
2 roky
Prezenční
Navazující magisterské
 
Nehodnoceno
Informatika - teorie, diskrétní modely a optimalizace
4 roky
Prezenční
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Informatika - teorie, diskrétní modely a optimalizace
4 roky
Prezenční
Doktorské
 
Nehodnoceno
Informatika - teorie, diskrétní modely a optimalizace
4 roky
Kombinované
Doktorské
 
Nehodnoceno
Informatika - teorie, diskrétní modely a optimalizace
4 roky
Kombinované
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Informatika - Umělá inteligence
2 roky
Prezenční
Navazující magisterské
 
Nehodnoceno
Informatika - Vizuální výpočty a počítačové hry
4 roky
Prezenční
Doktorské
 
Nehodnoceno
Informatika - Vizuální výpočty a počítačové hry
4 roky
Prezenční
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Informatika - Vizuální výpočty a počítačové hry
4 roky
Kombinované
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Informatika - Vizuální výpočty a počítačové hry
4 roky
Kombinované
Doktorské
 
Nehodnoceno
Informatika - Vizuální výpočty a vývoj počítačových her
2 roky
Prezenční
Navazující magisterské
 
Nehodnoceno
Kvantová optika a optoelektronika
4 roky
Prezenční
Doktorské
 
Nehodnoceno
Kvantová optika a optoelektronika
4 roky
Prezenční
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Kvantová optika a optoelektronika
4 roky
Kombinované
Doktorské
 
Nehodnoceno
Kvantová optika a optoelektronika
4 roky
Kombinované
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Matematická analýza
4 roky
Prezenční
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Matematická analýza
4 roky
Prezenční
Doktorské
 
Nehodnoceno
Matematická analýza
4 roky
Kombinované
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Matematická analýza
4 roky
Kombinované
Doktorské
 
Nehodnoceno
Matematická analýza
2 roky
Prezenční
Navazující magisterské
 
Nehodnoceno
Matematická lingvistika
4 roky
Prezenční
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Matematická lingvistika
4 roky
Prezenční
Doktorské
 
Nehodnoceno
Matematická lingvistika
4 roky
Kombinované
Doktorské
 
Nehodnoceno
Matematická lingvistika
4 roky
Kombinované
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Matematické a počítačové modelování
4 roky
Kombinované
Doktorské
 
Nehodnoceno
Matematické a počítačové modelování
4 roky
Prezenční
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Matematické a počítačové modelování
4 roky
Prezenční
Doktorské
 
Nehodnoceno
Matematické a počítačové modelování
4 roky
Kombinované
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Matematické a počítačové modelování ve fyzice
2 roky
Prezenční
Navazující magisterské
 
Nehodnoceno
Matematické modelování
3 roky
Prezenční
Bakalářské
 
Nehodnoceno
Matematické modelování ve fyzice a technice
2 roky
Prezenční
Navazující magisterské
 
Nehodnoceno
Matematické struktury
2 roky
Prezenční
Navazující magisterské
 
Nehodnoceno
Matematika pro informační technologie
3 roky
Prezenční
Bakalářské
 
Nehodnoceno
Matematika pro informační technologie
2 roky
Prezenční
Navazující magisterské
 
Nehodnoceno
Matematika se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium)
3 roky
Prezenční
Bakalářské
 
Nehodnoceno
Matematika se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium)
3 roky
Prezenční
Bakalářské
 
Nehodnoceno
Matematika se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Francouzský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium)
3 roky
Prezenční
Bakalářské
 
Nehodnoceno
Matematika se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Informatika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium)
3 roky
Prezenční
Bakalářské
 
Nehodnoceno
Matematika se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium)
3 roky
Prezenční
Bakalářské
 
Nehodnoceno
Mathematical analysis
4 roky
Kombinované
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Mathematical analysis
4 roky
Prezenční
Doktorské
 
Nehodnoceno
Mathematical Analysis
2 roky
Prezenční
Navazující magisterské
 
Nehodnoceno
Mathematical analysis
4 roky
Prezenční
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Mathematical analysis
4 roky
Kombinované
Doktorské
 
Nehodnoceno
Mathematical and computer modeling
4 roky
Kombinované
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Mathematical and computer modeling
4 roky
Prezenční
Doktorské
 
Nehodnoceno
Mathematical and computer modeling
4 roky
Prezenční
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Mathematical and computer modeling
4 roky
Kombinované
Doktorské
 
Nehodnoceno
Mathematical Modelling in Physics and Technology
2 roky
Prezenční
Navazující magisterské
 
Nehodnoceno
Mathematical Structures
2 roky
Prezenční
Navazující magisterské
 
Nehodnoceno
Mathematics for Information Technologies
2 roky
Prezenční
Navazující magisterské
 
Nehodnoceno
Numerická a výpočtová matematika
4 roky
Kombinované
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Numerická a výpočtová matematika
4 roky
Prezenční
Doktorské
 
Nehodnoceno
Numerická a výpočtová matematika
2 roky
Prezenční
Navazující magisterské
 
Nehodnoceno
Numerická a výpočtová matematika
4 roky
Prezenční
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Numerická a výpočtová matematika
4 roky
Kombinované
Doktorské
 
Nehodnoceno
Obecná matematika
3 roky
Prezenční
Bakalářské
 
Nehodnoceno
Obecné otázky matematiky a informatiky
4 roky
Kombinované
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Obecné otázky matematiky a informatiky
4 roky
Prezenční
Doktorské
 
Nehodnoceno
Obecné otázky matematiky a informatiky
4 roky
Prezenční
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Obecné otázky matematiky a informatiky
4 roky
Kombinované
Doktorské
 
Nehodnoceno
Optics and Optoelectronics
2 roky
Prezenční
Navazující magisterské
 
Nehodnoceno
Optika a optoelektronika
2 roky
Prezenční
Navazující magisterské
 
Nehodnoceno
Particle and Nuclear Physics
4 roky
Kombinované
Doktorské
 
Nehodnoceno
Particle and Nuclear Physics
4 roky
Prezenční
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Particle and Nuclear Physics
4 roky
Prezenční
Doktorské
 
Nehodnoceno
Particle and Nuclear Physics
2 roky
Prezenční
Navazující magisterské
 
Nehodnoceno
Particle and Nuclear Physics
4 roky
Kombinované
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Physics Education and General Problems of Physics
4 roky
Kombinované
Doktorské
 
Nehodnoceno
Physics Education and General Problems of Physics
4 roky
Prezenční
Doktorské
 
Nehodnoceno
Physics Education and General Problems of Physics
4 roky
Prezenční
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Physics of Condensed Matter and Materials
2 roky
Prezenční
Navazující magisterské
 
Nehodnoceno
Physics of Condensed Matter and Materials Research
4 roky
Kombinované
Doktorské
 
Nehodnoceno
Physics of Condensed Matter and Materials Research
4 roky
Kombinované
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Physics of Condensed Matter and Materials Research
4 roky
Prezenční
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Physics of Condensed Matter and Materials Research
4 roky
Prezenční
Doktorské
 
Nehodnoceno
Physics of nanostructures and nanomaterials
4 roky
Kombinované
Doktorské
 
Nehodnoceno
Physics of nanostructures and nanomaterials
4 roky
Kombinované
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Physics of nanostructures and nanomaterials
4 roky
Prezenční
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Physics of nanostructures and nanomaterials
4 roky
Prezenční
Doktorské
 
Nehodnoceno
Physics of Plasmas and Ionized Media
4 roky
Prezenční
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Physics of Plasmas and Ionized Media
4 roky
Kombinované
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Physics of Plasmas and Ionized Media
4 roky
Kombinované
Doktorské
 
Nehodnoceno
Physics of Plasmas and Ionized Media
4 roky
Prezenční
Doktorské
 
Nehodnoceno
Physics of Surfaces and Interfaces
4 roky
Prezenční
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Physics of Surfaces and Interfaces
4 roky
Kombinované
Doktorské
 
Nehodnoceno
Physics of Surfaces and Interfaces
4 roky
Kombinované
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Physics of Surfaces and Interfaces
4 roky
Prezenční
Doktorské
 
Nehodnoceno
Physics of the Earth and Planets
4 roky
Prezenční
Doktorské
 
Nehodnoceno
Physics of the Earth and Planets
4 roky
Kombinované
Doktorské
 
Nehodnoceno
Physics of the Earth and Planets
4 roky
Kombinované
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Physics of the Earth and Planets
4 roky
Prezenční
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Pravděpodobnost a statistika, ekonometrie a finanční matematika
4 roky
Prezenční
Doktorské
 
Nehodnoceno
Pravděpodobnost a statistika, ekonometrie a finanční matematika
4 roky
Kombinované
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Pravděpodobnost a statistika, ekonometrie a finanční matematika
4 roky
Kombinované
Doktorské
 
Nehodnoceno
Pravděpodobnost a statistika, ekonometrie a finanční matematika
4 roky
Prezenční
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie
2 roky
Prezenční
Navazující magisterské
 
Nehodnoceno
Probability and statistics, econometrics and financial mathematics
4 roky
Prezenční
Doktorské
 
Nehodnoceno
Probability and statistics, econometrics and financial mathematics
4 roky
Kombinované
Doktorské
 
Nehodnoceno
Probability and statistics, econometrics and financial mathematics
4 roky
Kombinované
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Probability and statistics, econometrics and financial mathematics
4 roky
Prezenční
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Probability, Mathematical Statistics and Econometrics
2 roky
Prezenční
Navazující magisterské
 
Nehodnoceno
Quantum Optics and Optoelectronics
4 roky
Prezenční
Doktorské
 
Nehodnoceno
Quantum Optics and Optoelectronics
4 roky
Kombinované
Doktorské
 
Nehodnoceno
Quantum Optics and Optoelectronics
4 roky
Kombinované
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Quantum Optics and Optoelectronics
4 roky
Prezenční
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Surface and Plasma Physics
2 roky
Prezenční
Navazující magisterské
 
Nehodnoceno
Teoretická fyzika
2 roky
Prezenční
Navazující magisterské
 
Nehodnoceno
Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika
4 roky
Prezenční
Doktorské
 
Nehodnoceno
Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika
4 roky
Kombinované
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika
4 roky
Kombinované
Doktorské
 
Nehodnoceno
Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika
4 roky
Prezenční
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Teoretická informatika a umělá inteligence
4 roky
Prezenční
Doktorské
 
Nehodnoceno
Teoretická informatika a umělá inteligence
4 roky
Kombinované
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Teoretická informatika a umělá inteligence
4 roky
Kombinované
Doktorské
 
Nehodnoceno
Teoretická informatika a umělá inteligence
4 roky
Prezenční
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Theoretical Computer Science and Artificial Intelligence
4 roky
Prezenční
Doktorské
 
Nehodnoceno
Theoretical Computer Science and Artificial Intelligence
4 roky
Kombinované
Doktorské
 
Nehodnoceno
Theoretical Computer Science and Artificial Intelligence
4 roky
Kombinované
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Theoretical Computer Science and Artificial Intelligence
4 roky
Prezenční
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Theoretical Physics, Astronomy and Astrophysics
4 roky
Prezenční
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Theoretical Physics, Astronomy and Astrophysics
4 roky
Prezenční
Doktorské
 
Nehodnoceno
Theoretical Physics, Astronomy and Astrophysics
4 roky
Kombinované
doktorské DSP II
 
Nehodnoceno
Theoretical Physics, Astronomy and Astrophysics
4 roky
Kombinované
Doktorské
 
Nehodnoceno
Učitelství fyziky pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství matematiky pro střední školy (dvouoborové studium)
2 roky
Prezenční
Navazující magisterské
 
Nehodnoceno
Učitelství matematiky pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy (dvouoborové studium)
2 roky
Prezenční
Navazující magisterské
 
Nehodnoceno
Učitelství matematiky pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy (dvouoborové studium)
2 roky
Prezenční
Navazující magisterské
 
Nehodnoceno
Učitelství matematiky pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy (dvouoborové studium)
2 roky
Prezenční
Navazující magisterské
 
Nehodnoceno
Učitelství matematiky pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy (dvouoborové studium)
2 roky
Prezenční
Navazující magisterské
 

Kontakt

Adresa Ke Karlovu 2027/3, Nové Město, 121 16 Praha 2
Telefon +420 951 551 262
E-mail andrea.kadlecova@mff.cuni.cz
Web školy

Nehodnoceno Ohodnotit školu

Naše webové stránky používají cookies, které nám pomáhají zjistit, jak jsou naše stránky používány. Abychom cookies mohli používat, musíte nám to povolit. Kliknutím na tlačítko „OK, souhlasím“ udělujete tento souhlas.


Nastavení souborů cookies

Cookies jsou malé soubory, které webové stránky (i ty naše) ukládají ve Vašem webovém prohlížeči. Obsahy těchto souborů jsou vyměňovány mezi Vaším prohlížečem a našimi servery, případně se servery našich partnerů. Některé cookies potřebujeme, aby webová stránka mohla správně fungovat, některé potřebujeme k marketingové a statistické analytice. Zde si můžete nastavit, které cookies budeme moci používat.

Nezbytné cookies
Analytické cookies
Marketingové cookies