Zpět

Soudce

Základní přehled:

 • Doporučené vzdělání
  Vysokoškolské magisterské, obor: Právo a právní věda + justiční zkouška
 • Délka studia
  5 let
 • Plat
  50 000 - 130 000 Kč

Soudce stojí v čele soudní síně a dohlíží na to, aby soudní procesy probíhaly spravedlivě a v souladu s právními předpisy. Rozhoduje právní spory a ukládá případné tresty. Soudce však nevykonává veškerou svou práci pouze v soudní síni. Mezi jeho povinnosti rovněž patří vyhledávání zákonů a předpisů, vydávání stanovisek a rozhodnutí, dohled nad prací soudních úředníků a dalších zaměstnanců soudu nebo schůzky s advokáty, na kterých s nimi projednává případy.

Náplň práce

1
Příprava na jednání u soudu
2
Předsedání soudnímu jednání
Soudce řídí celé jednání a zajišťuje, aby se obviněnému dostalo spravedlivého procesu. Nejprve si vyslechne tvrzení žalující a obhajující strany, poté následuje dokazování - předkládání znaleckých posudků, výpovědi svědků atd., kdy soudce rozhoduje o přípustnosti důkazů a případně se může doptat svědků na doplňující informace. Během soudního řízení může kdykoli zasáhnout a ukončit nepodstatné otázky a argumenty. Pokud obžaloba nebo obhajoba vznesou vzájemné námitky, je na soudci, aby vydal rozhodnutí.
3
Shrnutí a vynesení rozsudku
Na konci soudního jednání soudce vykáže účastníky ven z jednací síně, aby se mohl poradit s porotou a připravit si rozsudek a jeho odůvodnění. Při tom musí zohlednit případné přitěžující nebo polehčující okolnosti. Poté poté zavolá účastníky zpět do jednací síně a vynese rozsudek. Pokud je obžalovaný uznán vinným, soudce rozhodne o vhodném trestu.
4
Studium odborných pramenů
Jedná se o rozsáhlou četbu právních textů, hodnocení a výklad práva a posuzování minulých případů ke zvýšení vlastní úrovně a rozhledu
5
Písemné vyhotovování rozhodnutí
Soudce píše stanoviska k výsledkům případů a dalším právním záležitostem
6
Přezkoumávání rozhodnutí nižších soudů
7
Schvalování příkazů k zatčení nebo k domovní prohlídce

Výhody a nevýhody

 • Příležitost udělat svět spravedlivější díky potrestání lidí, kteří porušili právo. 
 • Práce soudce je klíčová pro bezpečnost země. (Má pravomoc odsoudit vraha nebo zločince.)
 • V rukou soudce je velká moc.
 • Nadstandardní finanční ohodnocení.
 • Velmi uznávaná a vážená profese.
 • Rozmanitá práce díky různorodosti jednotlivých soudních případů.

 • Soudce má kolem sebe mnoho osob, které mu pomáhají v jeho práci.

 • Velká zodpovědnost, neboť soudce rozhoduje o vině a trestu a tím významně ovlivňuje osudy lidí - špatné rozhodnutí může někomu zničit život. (Např. odsouzení nevinného)
 • Po vynesení rozsudku může nastat nespokojenost některé ze stran.
 • Některé případy mohou být složité. (Bez ohledu na to, jak je soudce vzdělaný a kolik má zkušeností, stejně si někdy nemusí být jistý, jak postupovat dále.)
 • Nutnost být nestranný a nezaujtatý. (Ačkoliv někdo může být soudci sympatičtější, při rozhodování je nutné použít předložené důkazy a řídit se zákony.)
 • Nutnost udržovat si aktuální znalost práva a sledovat změny, ke kterým dochází.
 • Profesi soudce lze vykonávat až od věku 30 let.
 • Lze se uplatnit pouze v ČR, protože každá země má jiný právní systém.

Věděli jste, že...

...Nejvyšší soud a Nejvyšší správní soud mají sídlo v Brně, nikoli v Praze?

Dovednosti a znalosti

1
Komunikační dovednosti Pro komunikaci s obžalobou, obhajobou, svědky a dalšími lidmi
2
Analytické dovednosti Je potřeba analyzovat složité případy a zákonná práva
3
Odborná znalost práva Důkladná znalost trestního a občanského řízení, jurisdikčních pravidel a soudního systému
4
Psací dovednosti Pro vypracování jasných a stručných stanovisek a dalších právních dokumentů
5
Rozhodovací schopnosti Je potřeba vydávat správná právní rozhodnutí
6
Logické uvažování Pro vyvozování správných závěrů
7
Mediační dovednosti Pro řešení sporů při zjišťování informací a pro podporu dohody mezi stranami
8
Spravedlivost a nestrannost
9
Empatie Je potřeba pochopit problémy druhých, avšak bez ztráty schopnosti jejich objektivního hodnocení
10
Přehled o společenských poměrech

Jak se stát soudcem?

Pokud se chceš stát soudcem, je potřeba nejprve vystudovat gymnázium, případně jinou střední školu, a následně získat vysokoškolské magisterské vzdělání v oboru právo a právní věda. Navíc je potřeba absolvovat ještě minimálně 3 roky právní praxe a složit justiční zkoušku.

1. krok: Střední škola

Všechny střední školy

Kde studovat tento obor?

2. krok: Vysoká škola

Všechny vysoké školy

Kde studovat tento obor?

Jaké jsou další kariérní možnosti?

Firemní právník
Advokát
Notář
Soudní exekutor
Soudce
Soudce
Firemní právník
Advokát
Notář
Soudní exekutor

Naše webové stránky používají cookies, které nám pomáhají zjistit, jak jsou naše stránky používány. Abychom cookies mohli používat, musíte nám to povolit. Kliknutím na tlačítko „OK, souhlasím“ udělujete tento souhlas.


Nastavení souborů cookies

Cookies jsou malé soubory, které webové stránky (i ty naše) ukládají ve Vašem webovém prohlížeči. Obsahy těchto souborů jsou vyměňovány mezi Vaším prohlížečem a našimi servery, případně se servery našich partnerů. Některé cookies potřebujeme, aby webová stránka mohla správně fungovat, některé potřebujeme k marketingové a statistické analytice. Zde si můžete nastavit, které cookies budeme moci používat.

Nezbytné cookies
Analytické cookies
Marketingové cookies