Zpět

Advokát

Základní přehled:

 • Doporučené vzdělání
  Vysokoškolské magisterské - obor: Právo a právní věda + advokátní zkouška + praxe
 • Délka studia
  5 let
 • Plat
  39 000 - 131 000 Kč

Advokát poskytuje právní poradenství a zastupuje klienty v řízení před soudy, správními úřady a dalšími orgány, kde obhajuje jejich práva a zájmy. Zastupuje jak žalobce, tak žalované. Sepisuje také různé listiny, zpracovává právní rozbory a  vede databáze, soudní záznamy a spisy klientů. Obvykle se specializuje na určitou oblast práva, například na ústavní, občanské nebo trestní právo.

Náplň práce

1
Analýza právního případu
Advokát nejprve musí určit, zda je případ vyhratelný, případně jaký bude nejlepší postup řešení
2
Příprava na soudní řízení
Je potřeba připravit předžalobní výzvu, získat důkazy a svědecké výpovědi, připravit klienta na soudní řízení atd
3
Zastupování klientů v soudním řízení
Advokát obhajuje jejich zájmy, předkládá právně relevantní skutečnosti z pohledu zastupované strany
4
Studování zákonů a jejich novelizací
5
Poskytování právního poradenství
Advokát informuje klienty o aktuální právní situaci nebo vysvětluje právní problémy, se kterými se klienti mohou potýkat
6
Příprava právních dokumentů
Advokát sepisuje různé smlouvy a dohody pro klienty
7
Školení advokátních koncipientů

Výhody a nevýhody

 • Příležitost pomoct lidem dosáhnout spravedlnosti. (Bez advokáta by neměli šanci právní spor vyhrát.)
 • Vyhrát právní spor může být uspokojující.
 • Nadstandardní finanční ohodnocení.
 • Možnost mít vlastní advokátní kancelář. 
 • Vážená a uznávaná profese.
 • Možnost specializovat se na specifickou oblast práva. (Např. rodinné, správní, trestní právo...)
 • Flexibilní pracovní doba. (Možnost přizpůsobit rozvrh svým potřebám.)
 • Rozmanitá práce díky různorodosti jednotlivých soudních případů. 
 • Příležitost diskutovat. (Během soudního řízení má advokát nejen možnost prezentovat své závěry, ale také argumentovat právními teoriemi, diskutovat o výkladech práva a dokazovat svůj názor soudci, porotě a ostatním v soudní síni.)

 

 • Prohrát více právních sporů za sebou může být frustrující.
 • Nutnost jednat vždy v zájmu klienta bez ohledu na osobní názor.
 • Občasné dlouhé pracovní dny. (Ačkoliv má advokát flexibilní rozvrh, mohou nastat dny, kdy bude muset pracovat dlouhé hodiny, aby pomohl svým klientům.)
 • Nutnost sledovat měnící se právní předpisy a udržovat si aktuální znalost práva.
 • Ačkoliv je povolání právníka uznávanou profesí, vždy existuje možnost, že si vyslouží špatnou pověst na veřejnosti.
 • Lze se uplatnit pouze v ČR, protože každá země má jiný právní systém.
 • Dlouhá doba studia a odborné přípravy.

Věděli jste, že...

...56 zemí světa stále používá trest smrti?

Dovednosti a znalosti

1
Výborné komunikační dovednosti Pro účinnou obhajobu klientů a přesvědčení poroty, aby rozhodla v jejich prospěch
2
Odborná znalost práva
3
Výborná znalost češtiny Pro spisovný mluvený projev a sepisování smluv bez pravopisných chyb
4
Schopnost naslouchat Pro porozumění každému klientovi a jeho případu
5
Dobrá paměť Pro zapamatování si právních předpisů a výpovědí klientů
6
Logické myšlení Pro vymyšlení takového řešení, které bude vyhovovat klientovi a zároveň bude úspěšné před porotou
7
Analytické schopnosti Je důležité hned na začátku určit, zda je případ vyhratelný, a podle toho klientovi radit
8
Trpělivost a pevné nervy Advokát musí v soudní síni zůstat klidný, i když zrovna nevyhrává
9
Organizační schopnosti Pro uspořádaní svých důležitých dokumentů, včasný příchod na schůzky, slyšení a další události související s prací
10
Upřímnost a důvěryhodnost Advokáti musí dodržovat přísná etická pravidla a mlčenlivost
11
Empatie Klienti za advokáty přicházejí, protože mají nějaký problém, který potřebují vyřešit, a proto ocení empatický přístup
12
Pečlivost a smysl pro detail

Chceš se stát advokátem?

Pokud se chceš stát advokátem, je potřeba nejprve vystudovat gymnázium, případně jinou střední školu, a následně získat vysokoškolské magisterské vzdělání v oboru právo a právní věda. Navíc je potřeba absolvovat ještě minimálně 3 roky právní praxe a složit advokátní zkoušku.

1. krok: Střední škola

Všechny střední školy

Kde studovat tento obor?

2. krok: Vysoká škola

Všechny vysoké školy

Kde studovat tento obor?

Jaké jsou další kariérní možnosti?

Firemní právník
Vedoucí právního oddělení
Realitní makléř
Státní zástupce
Notář
Ombudsman
Advokát
Advokát
Firemní právník
Vedoucí právního oddělení
Realitní makléř
Státní zástupce
Notář
Ombudsman

Naše webové stránky používají cookies, které nám pomáhají zjistit, jak jsou naše stránky používány. Abychom cookies mohli používat, musíte nám to povolit. Kliknutím na tlačítko „OK, souhlasím“ udělujete tento souhlas.


Nastavení souborů cookies

Cookies jsou malé soubory, které webové stránky (i ty naše) ukládají ve Vašem webovém prohlížeči. Obsahy těchto souborů jsou vyměňovány mezi Vaším prohlížečem a našimi servery, případně se servery našich partnerů. Některé cookies potřebujeme, aby webová stránka mohla správně fungovat, některé potřebujeme k marketingové a statistické analytice. Zde si můžete nastavit, které cookies budeme moci používat.

Nezbytné cookies
Analytické cookies
Marketingové cookies